School A.S.

← Back to the Portfolio

NAZIV PROJEKTA/PROJECT TITLE Osnovna škola Alojzija Stepinca/ Alojzije Stepinac elementary school TIPOLOGIJA/TIPOLOGY obrazovanje, osnovna škola/education,elementary school LOKACIJA/LOCATION Vrbani,Zagreb, Croatia POVRŠINA PARCELE/SITE AREA 7561.0 m2 BRUTTO POVRŠINA/GROSS FLOOR AREA 5866.0 m2 KLIJENT/CLIENT Grad Zagreb/ City of Zagreb PROJEKTIRANJE/DESIGN natječaj , 1. nagrada, 2008./ competiton 1st prize, 2008. IZVOĐENJE/CONSTRUCTION 2012.-2013. STATUS/STATUS izgrađeno/completed.

Osnovna škola Alozija Stepinca projektirana je u zbijenoj matrici stambene zone Vrbana, na nezahvalno uskoj i vizualno okolnim zgradama zbijenoj parceli.Škola se formira kao monovolumen-nedjeljiva cijelina školskog i dvoranskog sklopa koji su konstruktivno i funkcionalno dilatirani ali povezani da funkcioniraju kao jedna cijelina.Kao što škola oblikovno djeluje kao jedan korpus, tako se i dispozicijom prostora pokušalo objediniti zajedničke prostore komunikacije u jedan volumen. Od samog ulaska u objekt vizualno se može obujmiti čitav interakcijski prostor škole , dok učionice ostaju zaštićene kao mjesta učenja, koncentracije….
Učionice su postavljene u jednotraktove na sjeveru i jugu volumena,u poluetažama, a prema programiranim područjima. Hodnici jednotraktova kao galerije su okrenuti jedan prema drugom formirajući između sebe jedinstveni prostor međusobne interakcije između predmetne nastave, razredne nastave, pvn-a, knjižnice. Taj višeetažni jedinstveni prostor osvjetljen je usjecima u fasadi, te zenitalno .
Osim glavnih komunikacijskih vertikala , postavljene su sekundarne veze (stubišta i rampa ) između poluetaža.Gospodarski blok na samom je kraju objekta s gospodarskim dvorištem i s direktnim pristupom vlastitom prometnicom sa glavne ceste. Na pročelju su korištene Al perforirane ploče tamnoplave boje sa sitotiskom ( knjige , lopte… ) na pojedinim dijelovima, dok se interieur osmišlja kao potpuni kontrast – eksplozija jarkih boja koja stvara ”živu” utrobu škole. Ujednačenim i smirenim oblikovanjem pročelja te jasnim i čistim volumenima čvrste dinamike stvara se kontrast naspram nervozne razigranosti oblika i boja okolne izgradnje.

The elementary school Alojzije Stepinac was designed in a compact residential zone in the neighbourhood Vrbani on a very narrow and visually pushed in parcel. The school is formed as a single-volume indivisible whole formed of a school and sports hall which are both in functionality and in construction related to its function as one single entity. Where as the school is shaped to seem like one volume, the disposition of the spaces was set up to unify the communal communication spaces to work as one volume.While entering into the building it is possible to visually perceive the school’s whole interactive space, while the classrooms are protected as places of study and concentration…
The classrooms are setup along the north and south axis of the volume, in between the floors and according to the programme areas. The axis halls work as balconies and are oriented towards each other forming in between a unique space of mutual interaction of the different classrooms, mulituse spaces, library, etc. That multi-level unique space is lit through opening on the facada as well as at the zenith.
Apart from the primary vertical communication areas, there is also secondary connections (stairs and a ramp) in between floor levels. The housekeeping/kitchen is on the end of the building along with its corresponding courtyard and direct access to the main street. For the facade A1 dark blue perforated panels were used that had thematic prints (books, basketball, etc.) on certain parts, while the interior is envisioned as a total contrast – an explosion of vivid colors that create a ‘live’ kernel within the school. With a unified and calm shaping of the facade and sturdy dynamic volumes a contrast was created from the play of various shapes and colors that make the surrounding buildings.

Vizkultura – Osnovna škola Alojzija Stepinca     Vizkultura – Najbolja hrvatska arhitektura iz 2013     Vizkultura – Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitekta     Pogledajto – Najuspješnija arhitektonska ostvarenja u 2013.     Iconic – A.S. Elementary School

 

  • Filed under: Public
Model
Model
Model
Model
Model
Model
DFabijanic_4228
DFabijanic_4233
DFabijanic_4204
Dyptich04
DFabijanic_4393
DFabijanic_4386
DFabijanic_4259
DFabijanic_4321BB
DFabijanic_4312
DFabijanic_4379
DFabijanic_4352
DFabijanic_4293
DFabijanic_4332
DFabijanic_4322fin
DFabijanic_4281
DFabijanic_4351
DFabijanic_4347
Dyptich01
Dyptich02
Dyptich03