Materada

← Back to the Portfolio

NAZIV PROJEKTA/PROJECT TITLE Villa Materada TIPOLOGIJA/TIPOLOGY obiteljska kuća/single family house LOKACIJA/LOCATION Materada, Croatia POVRŠINA PARCELE/SITE AREA 963 m2 BRUTTO POVRŠINA/GROSS FLOOR AREA 392.74 m2 KLIJENT/CLIENT privatno/private PROJEKTIRANJE/DESIGN 2012.-2013. IZVOĐENJE/CONSTRUCTION 2013.-2014. STATUS/STATUS izgrađeno/completed

  • Filed under: Single family houses