[rev_slider About]

 

Proarh je arhitektonski ured osnovan 1992. godine sa sjedištem u Zagrebu. Pod vodstvom svog osnivača i glavnog projektanta, arhitekta Davora Matekovića, razvija se u multidisciplinarnu radionicu koja se od svojih samih početaka bavi projektima različitih funkcija, tipologija, programatskih i prostornih dimenzija. Arhitekturi se pristupa kao heterogenoj materiji, gdje su svi njezini elementi međuzavisni i formativni a  postupak projektiranja je sveobuhvatan i uključuje, ne samo  rješavanje funkcionalnih zadatosti već i implementaciju ideje kao dodatne vrijednosti. Ne ograničavajući se na jedan vid projektiranja, različitost tema iziskuje individualni pristup svakom projektu, s tendencijom da konačni rezultat bude suvremen u svim svojim aspektima. Inovativnost i kreativnost, predani rad te iskustvo stečeno u dugogodišnjim tržišnim utakmicama, rezultirali su brojnim uspješnim projektima i realizacijama širokog spektra. Arhitektonski potpis i progresivnost autorske ideje prepoznata je i van domaće arhitektonske scene te su projekti Proarha nominirani i nagrađivani priznatim međunarodnim arhitektonskim nagradama, prezentirani na brojnim izložbama te publicirani u renomiranim domaćim i inozemnim stručnim časopisima.

Proarh is an architectural office founded in 1992 with its headquarters in Zagreb. Under the management of its founder and principal architect Davor Matekovic, the firm has evolved into a multidisciplinary workshop, creating different projects of various functions, typologies, as well as programmatic and spatial dimensions. Architecture is approached as a diversely complex topic, where all its individual elements are formative and the design process is all encompassing. It includes not only solving the given functional requirements, but also concept implementation, a progressive idea that gives the project its final quality. While attempting not to limit itself to only one type of project, the divergence of typologies requires an individual approach to each problem, with a tendency to be better, different, more innovative, and the final result is contemporary in every aspect. Proarh’s innovative approach, creativity, as well as dedicated work and acquired experience through relentless market conditions, have created a great number of successful projects and finished work of a wide spectrum. Its signature architectural work and progressive  ideas have been recognized outside the local architectural scene. Proarh’s works have been nominated and awarded with a wide variety of international architectural prizes, presented in many exhibitions and published in renown domestic and international profession related publications.